حضرت امام حسین (ع)
توسط : حامد...
 

حضرت امام حسین (ع)

إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، و إن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبید، و إن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة.

بحار الانوار، ج 78، ص 117

 

عده ای از روی طمع عبادت خدا می كنند، این عبادت سوداگران است ، و جمعی از ترس بندگی خدا می كنند، این عبادت بردگان است ، و برخی به انگیزه شكر خدا را عبادت می كنند، این عبادت آزادمردان و بهترین عبادتهاست . 

يکشنبه 30/10/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName