دوستان واقعی!!
توسط : kavire_teshne

دوستان واقعی جواهراتی گرانبهایند که بدست آوردنشان سخت ونگه داشتنشان سخت تر است؛لطفا در حفظ و نگهداری من کوشا باشید....!!!!

يکشنبه 30/10/1386 - 10:14
پسندیدم 0
UserName