باید در صف اصحاب عشق بمانی
توسط : حامد...
 

باید در صف اصحاب عشق بمانی و جوانمردانه استقامت کنی و روح و جان را از اسارت شیطان برهانی و اگر نه .... باید در خیل یزیدیان داخل شوی .... و برزخی در میان  این دو وجود ندارد . ای جوانمرد ؛ بگو که از کدامین قبیله ای .......

يکشنبه 30/10/1386 - 10:14
پسندیدم 0
UserName