امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 حضرت به ف رزندش علی فرمودند: فرزندم بترس از ستم نمودن به كسی كه به غیر از خدا در مقابل تو یاوری ندارد.

وقال (ع ) لابنه علی ابن الحسین السجاد علیهماالسلام : أی بنی إیاك و ظلم من لا یجد علیك ناصرا إلا الله جل و عزوجل .

بحار الانوار، ج 78، ص 118

يکشنبه 30/10/1386 - 10:13
پسندیدم 0
UserName