امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 استدارج و غافلگیر ساختن خداوند بندگانش را، بدین طریق است كه نعمتهای خود را پی در پی بر او فرو ریزد و نعمت سپاسگزاری را از او سلب نماید.

ألإستدراج من الله سبحانه لعبده أن یسبغ علیه النعم و یسلبه الشكر.

بحار الانوار، ج 78، ص 117

يکشنبه 30/10/1386 - 10:11
پسندیدم 0
UserName