امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهكاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است .

مجالسة أهل الدناءة شر، و مجالسة أهل الفسوق ریبة.

بحار الانوار، ج 78، ص 122

يکشنبه 30/10/1386 - 10:9
پسندیدم 0
UserName