این حسین ( ع ) که
توسط : حامد...
 

 این حسین ( ع ) که عرصات غایی خلافت تکوینی انسان را تا آنجا پیموده است که دیگر جز جان ، میان او و مقصود فاصله نیست .

يکشنبه 30/10/1386 - 10:8
پسندیدم 0
UserName