امام حسین (ع) :
توسط : حامد...
 

امام حسین (ع) :

 بهترین ثروت آن است كه انسان به وسیله آن آبروی خود را حفظ نماید.

خیر المال ما به وقی العرض .

بحار الانوار، ج 44، ص 195

يکشنبه 30/10/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName