کراهت ترک ذکر
 

کراهت ترک ذکر

 

حضرت امام صادق(ع) فرمود:

 خداوند به حضرت موسی(ع) وحی نمود: ای موسی به زیادی مال شاد مشو و ذکر مرا در همه حال وا مگذار؛ زیرا زیادی مال، گناهان را از یاد می برد و همانا ترک ذکر من، دلها را سخت می کند.

 

يکشنبه 30/10/1386 - 4:34
پسندیدم 0
UserName