رابطه قیام امام حسین (ع) با قیام حضرت مهدی (عج)
توسط : mohsenpour

رابطه قیام امام حسین (ع) با قیام حضرت مهدی (عج)

بدون شك بین این دو قیام رابطه عمیق هست و هر دو از یك چشمه نشات می گیرند و قیام خونین عاشورا همواره مردم مستضعف جهان را به انقلاب و مبارزه با طاغوتها و مستكبران و حكومتهای ستمگر دعوت می كند .

و در حقیقت زمینه ساز قیام جهانی حضرت مهدی (عج) است و حضرت مهدی (عج) نیز در قیام خود از شیوه قیام امام حسین (ع) پیروی كرده و با دایره ای وسیعتر همان را تعقیب می كند : امام صادق (ع) فرمود : وقتی كه امام حسین (ع) به شهدت رسید ، خاندان ما شنیدند كه شخصی در مدینه می گوید : امروز بر این است ، بلا نازل شد و دیگر گشایشی نبینید تا قائم شما قیام كند و سینه شما را شفا بخشد و دشمنان را بكشد و به خاطر خونبهای حسین (ع) گروهی را بهد قتل رساند و نیز امام جعفر صادق ( ع) فرمود :

آن حضرت قیام می كند و خونبهای حسین (ع) را می طلبد و می فرماید :

مائیم صاحبان خون حسین و طالبان خون نا به حق ریخته او . امام صادق (ع) می فرماید : در اخر عمر حضرت حجت (عج) امام حسین (ع) زنده می شود و سپس امام مهدی (عج) از دنیا می رود و امام حسین بدن او را غسل و بر جنازه آنحضرت نماز می گذارد و اولین كسی كه زمین برایش شكافته می شود و او به دنیا مراجعت می نماید امام حسین (ع) است .

از جمله نمونه ها كه نشانگر پیوند قیام مهدی (عج) با قیام امام حسین است دو مورد در زیارتنامه ناحیه مقدسه است . در زیارت ناحیه مقدسه امام زمان از خداوند خواسته كه همنشین شهیدان كربلا شود و جالب تر اینكه در شب تولد حضرت قائم (عج) زیارت امام حسین (ع) ر آن شب بسیار سفارش شده است .

بطور قطع از این رابطه می شود چنین برداشت كرد كه خط مهدی (عج) همان خط سرخ حسین است . و موضوع دیگر اینكه این دو واقعه را به هم مرتبط می كند این است كه در بسیاری از روایات آمده است كه زمان آغاز قیام حضرت مهدی (عج) در ماه محرم و در روز عاشوراست و ارتباط دیگر این دو قیام این است كه هر دوی این قیامها بر اساس ادای تكلیف صورت می گیرد .

مقصد هر دوی این قیامهای اصلاح و تحقق امر به معروف و نهی از منكر است . هر دو قیام علیه حاكمیت جبار است هر دو قیام با شمشیر است . یك وقت قیام با تذكر و نصیحت است . اما قیام امام حسین (ع) و حضرت مهدی (عج) قیام با شمشیر است .

در زمان امام حسین (ع) عوام و خواص زیاد بودند ولی در عصر قائم آل محمد نیز عوام و خواص به صورت پراكنده وجود دارند .

يکشنبه 30/10/1386 - 1:2
پسندیدم 0
UserName