یا حسین
توسط : گردباد

ملك  سلیمان بود در نظرش بی بها

 

  هر گدایی كند پیش گدای حسین(ع)

شنبه 29/10/1386 - 23:10
پسندیدم 0
UserName