این شعر را بهتر است در قاب دیوار دل و دیوار زندگی مان قرار دهیم
توسط : ing

سر بلندی گر بخواهی با همه یکرنگ باش      قالی از صد رنگی خود زیر پا افتاده است

شنبه 29/10/1386 - 21:53
پسندیدم 0
UserName