اى ساربان! محمل را مبند
توسط : حامد...
اى ساربان! محمل را مبند. اندكى آهسته‏تر، آرام‏تر. كاروان را بگو كه قدرى تامل، مى‏خواهم یك بار دیگر حسینم را ببینم.
شنبه 29/10/1386 - 18:19
پسندیدم 0
UserName