برادرم! حسین! اى مولاى من!
توسط : حامد...
 

برادرم! حسین! اى مولاى من! مرا اذن فرما. آهنگ میدان كرده‏ام. دیگر تاب شنیدن صوت اندوهگین فرزندان حرم را ندارم.

شنبه 29/10/1386 - 18:18
پسندیدم 0
UserName