سهراب سپهری
توسط : aliyoungi

من در این تنهایی
فکر یک بره روشن هستم
که بیاید علف خستگی ام را بچرد

شنبه 29/10/1386 - 17:23
پسندیدم 0
UserName