سهم من از عشق ....
توسط : zebayeman

 این سهم من از عشق نبود
سهم من گریه های گاه و بی گاه نبود
سهم من از شب خاموش ترین ستاره نبود
سهم من تو بودی تو ....
اما حالا...
سهم من از تمام زندگی شده اشک و آه
آه می کشم آه حسرت
حسرت روزهای عاشقی و بی قراری
بی قراری واسه 1 لحظه دیدن تو
اما حالا دیگه بی قرار نیستم میدونم دیگه نمیایی
میدونم رفتی تا همیشه قلبم تنها بمونه
رفتی تا ....
سهم من از عشق یک نقطه چین شد

شنبه 29/10/1386 - 17:3
پسندیدم 0
UserName