غیبت
توسط : aftab
امام حسین (علیه السلام) به مردی که درحضورش غیبت می کرد فرمود: ای مرد ! ازغیبت  خود داری کن که نانخورش سگ های دوزخ است
شنبه 29/10/1386 - 17:1
پسندیدم 0
UserName