سخن امام
توسط : aftab

سخن کوتاه امام حسین (ع)

مردی با آن حضرت ملاقات کرد وبی مقدمه  گفت: چطورید ؟ خدایتان عافیت بخشد. امام (علیه السلام ) فرمود: اول سلام وبعد کلام .خدایت عافیت دهد. سپس فرمود: تاکسی سلام نکند به او اجازه ورود ندهید . ونیزفرمود : استدراج ( غافلگیری تدریجی ) خدا این است که بنده را نعمت فراوان بخشد و توفیق شکر ازاو بگیرد. (تا سرگرم نعمت شده . هرگز به یاد ولی نعمت خود نیفتد تا فرصت ازدست برود. )

شنبه 29/10/1386 - 16:59
پسندیدم 0
UserName