روایتی دیگر
توسط : fgf

نیز از آیاتى كه در ذم بنى امیه نازل شده ، سوره قدر است . مقصود از الف شهر دولت بنى امیه است كه هزار ماه بود، و از بركات و ثواب لیله القدر محروم بودند و خیر اخروى یك شب قدر از خیر دنیوى هزار ماه ریاست بنى امیه بیشتر است چنان كه فخر رازى در تفسیر كبیر و ابن اثیر در اسد الغابه از امام مجتبى علیه السلام نقل مى كنند كه رسول خدا صلى الله علیه و آله در خواب دید كه بنى امیه پاى بر منبرش مى گذارند و نیز مى گوید: روایت شده كه جست و خیز مى كنند بر منبرش چون بوزینه گان . پس خداى تعالى این آیات را فرستاد: انا انزلناه ...خیر من الف شهر.
قاسم كه راوى حدیث است مى گوید: حساب كردیم دیدیم ملك بنى امیه هزار ماه است

ابوالشهداء، ص 3

شنبه 29/10/1386 - 16:48
پسندیدم 0
UserName