شجره ملعونه بنى امیه در قرآن
توسط : fgf

 ما جعلنا الرویا التى اریناك الافتنه للناس و الشجره الملعونه فى القرآن و نخوفهم فما یزید هم الا طغیانا كبیرا مفسران عموما در تفسیر این آیه شریفه نوشته اند:
رسول اكرم صلى الله علیه و آله در خواب دید میمون ها بر منبر او بالا مى روند. حضرت سخت متاثر شد. جبرئیل نازل شد و خواب را تعبیر نمود و گفت : بنى امیه بر بنى هاشم غلبه مى كنند و از منبر رسول خدا صلى الله علیه و آله بالا مى روند، آنها شجره ملعونه هستند روایت شده كه از این تاریخ دیگر كسى خنده بر لب پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله ندید

دیوان اقبال ، ص 72.

شنبه 29/10/1386 - 16:46
پسندیدم 0
UserName