معجزه باغ بهشت
توسط : fgf

هنگامى كه امام حسین علیه السلام از مدینه طیبه به قصد زیارت بیت الله الحرام بیرون شد و در خدمت آن حضرت جمعیت زیادى بودند، مردى از قافله مریض شد و به آن حضرت عرض كرد: به انار خیلى میل دارم.
آن جناب فرمود: در این بیابان باغى است از انار و میوه هاى دیگر، برو و هرچه مى خواهى تناول كن . در آن سرزمین قبل از این باغى نبود. اهل قافله رفتند باغى مشاهده كرده ، داخل آن شدند و هر كس از هر میوه اى خواست خورد.
و چون از باغ بیرون آمدند از نظرها ناپدید شد (معجزه دیگر در آن وقت از آن حضرت سر زد) در همان حال آهویى پیدا شد حضرت به او اشاره نمود (آهو نزدیك آمد)، فرمود او را ذبح كنید و استخوان آن را نشكنید آن حیوان را ذبح كردند و گوشت آن را خوردند و استخوان ها را در پوستش نهادند. آن حضرت دعا كرد و آهو زنده شد پس به اصحاب فرمود هر كدام به شیر آهو مایل باشید از آن بدوشید. همه از آن دوشیدند و آشامیدند و به بركت دعاى حضرت همه را كفایت كرد. بعد به آهو فرمود تو را چند طفل است و انتظارت را مى كشند برو آنها را شیر بده

كبریت احمر، ص 345

شنبه 29/10/1386 - 16:26
پسندیدم 0
UserName