سوال های به نظر آسان
توسط : m273gradc

ما آدما هممون فکر می کنیم نابغه ایم در حالی که ...

حالا واسه اینکه ببینین که واقاْ نابغه هستین یا نه به سوال های زیر جواب بدین .(ضرر نداره)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1:جنگ صد ساله چقدر طول کشید؟
الف: 116 سال
ب: 99 سال
ج: 100سال
د: 150 سال

2: کلاه‌های پاناما در چه کشوری تولید می شوند؟
الف: برزیل
ب: شیلی
ج: پاناما
د: اکوادور

3: روس‌ها در چه ماهی انقلاب اكتبر را جشن می گیرند؟
الف: ژانویه
ب: سپتامبر
ج: اکتبر
د: نوامبر

4: اسم شاه جرج ششم چه بود؟
الف: ادر
ب: آلبرت
ج: جرج
د: مانوئل

5: نام جزایر قناری در اقیانوس آرام از کدام حیوان گرفته شده است؟
الف: قناری
ب: کانگارو
ج: توله‌سگ
د: موش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اگه فکر می کنین که حتی به یکی از سوال ها هم جواب درست دادین سخت در اشتباهین .

جواب سوال ها :

۱: جنگ صد ساله در واقع 116 سال طول کشید.( 1337 1453)
2: کلاه پاناما در اکوادور تولید می شود.
3: انقلاب اکتبر در ماه نوامبر جشن گرفته می شود.
4: اسم شاه جرج، آلبرت بوده که بعد از رسیدن به مقام پادشاهی به جرج تغییر نام داد.
5: توله سگ، اسم لاتین آن Insularia Canaria است که یعنی جزایر توله سگ

البته حتما همه ی شما اینارو میدونستین فقط واسه یادآوری بود .

شنبه 29/10/1386 - 15:42
پسندیدم 0
UserName