وای بر گبر مسلمان نما
توسط : fgf

واى بر گبر مسلمان نماى
ساخته بر منبر محمود جاى
دعوى دین و دل بى ترس و باك
مسخره بنمود بر این دین پاك
دزد به محراب چو تنها رود
از پى قندیل و مصلا رود
گربه اگر چه حج اكبر كند
هم به حرم صید كبوتر كند

امیر خسرو

شنبه 29/10/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName