اصحاب حضرت سید الشهداء (علیه السلام)
توسط : mmmmmmmm
 

17 ـ اگر رسول خدا (صلى الله علیه وآله) آنان را در زمان خود مى یافت دهانشان را مى بوسید ، و در كنار خود به عنوان بهترین انسان ها مى نشاند .

شنبه 29/10/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName