سپاه خلافت تن پوشهاى فرزند پیغمبر را به غارت مى برند
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

سپاه خلافت تن پوشهاى فرزند پیغمبر را به غارت مى برند  
ابومخنف مى گوید: پیكر امام را عریان كردند و هر چه را در بر داشت به یغما بردند. شلوارش را بحر بن كعب و شنل آن حضرت را، كه از حریر بود، قیس بن اشعث ربود كه پس از چنین جسارتى به قیس قطیفه شهرت یافت .
پاى افزارش را مردى از قبیله بنى اود، كه به او اسود مى گفتند، به غارت برد و شمشیرش را مردى از قبیله بنى نهشل بن دارم برداشت كه بعدها به دست خانواده حبیب بن بدیل افتاد.
سپس سپاهیان به چپاول لباسها و زینتها و شتران پرداختند و در آخر به سوى حرم و زنان امام حسین (ع ) و باروبنه و اسباب اثاثیه او روى آوردند، و چه بسا زنان را كه چادرى از پشت سر آنها مى كشیدند و مى ربودند!

شنبه 29/10/1386 - 14:18
پسندیدم 0
UserName