شهادت كودكى دیگر از امام
توسط : mmmmmmmm

بسم الله الرحمن الرحیم

2 شهادت كودكى دیگر از امام  
طبرى در تاریخ خود مى نویسد: عبدالله بن عقبه غنوى كودكى دیگر از فرزندان امام را به نام ابوبكر، فرزند حسین بن على ، نشانه گرفت و با پرتاب تیرى به سوى او، او را از پاى درآورد و به شهادت رسانید. به همین مناسبت ابن ابى عقب شاعر، طى اشعارى مى گوید:

و عند غنى قطرة من دمائنا

 

و فى اسد اخرى تعد و تذكر

 

شنبه 29/10/1386 - 14:15
پسندیدم 0
UserName