به شهادت رساندن كودكان از خاندان پیغمبر (ص )
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

به شهادت رساندن كودكان از خاندان پیغمبر (ص )1 شهادت كودك شیرخوار امام حسین (ع)  
در مقتل خوارزمى و دیگر مصادر آمده است كه امام حسین (ع ) بر در خیمه هاى حرم آمد و فرمود: على ، آن كودك شیرخواره ام ، را بیاورید تا با او وداع كنم .
كودك را به آغوش حضرتش دادند. امام او را بوسید و گفت : واى بر این مردم كه دشمنشان جد تو (رسول خدا (ص )) باشد. و همان طور كه على را در آغوش داشت ، حرملة بن كاهل اسدى (گلوى آن كودك را نشانه گرفت ) و تیرى بینداخت كه گلوى او را از هم بدرید! امام دست به زیرگلوى طفل گرفت تا از خون مالامال شد و آن را به سوى آسمان پاشید و گفت :
بارخدایا! اگر یاریت را در پیروزیمان بر یزید از ما بازداشته اى ، آن را مایه خیر ما قرار داده و انتقام ما را از این ستمگران بازستان ....
پس از اسبشش به زیر آمد و با غلاف شمشیر گودالى كوچك براى آن كودك بكند. آنگاه جنازه خون آلودش را دفن و بر آن نماز گزارد.

شنبه 29/10/1386 - 14:14
پسندیدم 0
UserName