مهدی جان تسلیت
توسط : Hesamiz

آقا جان_ مهدی جان :

این مصیبت عظمی و این غم جان کاه را خدمت شما تسلیت عرض مینماییم.

آقا جان اگر از این غم جان دهم عجبی نیست و اگردر ماتم این حزن سینه چاک دهم میباید.چگونه بنگرم که زینب به اسارت رود و چگونه روا دارم که سیلی بر گونه دخت معصوم آقایم و مولایم بزنند و چگونه بر نتابم اهانت خصم دون را بر ساحت مقدس حسین فاطمه ؟؟؟مهدی جان بیا و انتقام جدت حسین را ز نامردمان بستان.

آمین یا رب العالمین.

شنبه 29/10/1386 - 12:17
پسندیدم 0
UserName