وقایع پس از شهادت
توسط : Merat

جنگ پایان گرفته و هفتاد و دو پیکر پاک بر روی خاک‌های گرم آرمیده بودند. سرهایشان از بدن جدا شده و لباس‌هایشان به غارت رفته بود. دشمن کینه توز به هرچه می‌خواست دست یافته بود، ولی شرارت هم‌چنان شعله می‌کشید. عمربن سعد فریاد زد: چه کسی حاضر است با اسب بر بدن حسین بتازد. ده نفر داوطلب پیش آمدند، سوار بر اسب بر پیکر پاک شهدا تاختند و استخوان‌های بهترین مردان خدا را زیر سم اسب‌ها خرد کردند.

عصر روز عاشورا ابن سعد سر مبارک سیدالشهدا را به خولی سپرد تا به عبیدالله بن زیاد برساند.  

 

لعنَ اللهُ امَّةً اَسرَجَت وَ اَلجَمَت و تَنَقَبَّت لِقِتالِک.

شنبه 29/10/1386 - 11:51
پسندیدم 0
UserName