غارت خیمه‌ها
توسط : Merat

لشکر لجام گسیخته کوفه وارد چادرهای حرم شد، امام سجاد علیه السلام در بستر بیماری بود. شمر تصمیم گرفت او را بکشد، حمیدبن مسلم خود را رساند و با او سخن گفت تا ابن سعد رسید و دستور داد سپاهیان از چادرها دور شوند. او گفت از این پس کسی مزاحم این جوان بیمار نشود و هرکس هرچه از اهل حرم گرفته پس دهد، ولی غارتیان چیزی پس ندادند.

شنبه 29/10/1386 - 11:50
پسندیدم 0
UserName