امام رو به میدان
توسط : Merat

امام حسین علیه السلام وقتی آخرین سرباز خود را در راه خدا قربانی کرد سوار بر اسب، شمشیر بر کشید و در حالی که در مقابل لشکر کوفه ایستاده چنین رجز می‌خواند:

«همین افتخار مرا بس که فرزند علی نیکو سیرتی از آل هاشمم، جدم رسول خداست که برترین گذشتگان است و ما چراغ درخشان خدا در روی زمین هستیم. مادرم دختر پاکدامن احمد است، عمویم جعفر است که طیار خوانده می‌شود. کتاب خدا در میان ما نازل شده و هدایت و وحی الهی درمیان ماست. ما در میان خلایق امان خداییم. صاحبان حوض کوثر ماییم، که دوستان خود را از آن سیراب می‌کنیم. در قیامت دوستداران ما سعادتمند و دشمنان ما زیانکارند.»

 

شنبه 29/10/1386 - 11:45
پسندیدم 0
UserName