آخرین سرباز
توسط : Merat

امام حسین علیه السلام از میدان به خیمه گاه بازگشت. بر در خیمه ایستاد و فرمود: طفل کوچکم علی اصغر را بیاورید تا با او خداحافظی کنم.

کودک را به حضرت دادند او را دردامن خویش نهاد، می‌بوسید و می‌‌فرمودند: وای بر این قومی که خصم آن‌ها در قیامت جد توست.

کودک در دامن پدر آرمیده بود که حرمله بن کاهل اسدی گلوی او را نشانه گرفت، تیر در گلوی علی اصغر نشست و گلویش را سراسر برید. ضرت دست در زیر گلوی اصغر گرفت، از خون پر کرد و به طرف آسمان پاشید. آن‌گاه پیاده شده با غلاف شمشیر قبرکوچکی کند، کودک را به خون خویش رنگین ساخت و به خاک سپرد.

 

اللهمَّ العَنِ العِصابةِ الَّتی جاهدتِ الحُسَین و شایَعَت و بایَعَت و تابَعَت علی قَتلِه، اللهمَّ العَنهُم جمیعاً.

 

شنبه 29/10/1386 - 11:43
پسندیدم 0
UserName