عمرو بن مطاع از شهدای کربلا
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

عمرو بن مطاع از شهدای کربلا  
چون عمرو بن مطاع جعفى به میدان جنگ آمد، گفت :

اءنا ابن جعفى و اءبى مطاع

 

وفى یمینى مرهف قطاع

 

و اءسمر سنانه لماع

 

یرى له من ضوئه شعاع

 

قد طاب لى فى یومى القراع

 

دون حسین وله الدفاع

آنگاه به دشمن حمله برد و جنگید تا به شهادت رسید.

شنبه 29/10/1386 - 11:21
پسندیدم 0
UserName