عبدالرحمان بن عبدالله یزنى از شهدای کربلا
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم
عبدالرحمان بن عبدالله یزنى   از شهدای کربلا
سپس نوبت به عبدالرحمان بن عبدالله یزنى رسید. او بیرون شد و مى گفت :

اءنا ابن عبدالله من آل یزن

 

دینى على دین حسین و حسن

 

اضربكم ضرب فتى من الیمن

 

اءرجو بذاك الفوز عند المؤ تمن

من عبدالله یزنى هستم ، و پیرو دین امام حسن و امام حسین مى باشم . با شمشیر خود، ضرب شصت جوانان یمنى را به سر شما فرود مى آورم و بدین طریق ، رستگارى را از خدا آرزو مى كنم .
آنگاه بر سپاه دشمن حمله نمود و تیغ در میان آنها نهاد تا به شهادت رسید.

شنبه 29/10/1386 - 11:19
پسندیدم 0
UserName