گفتگوى امام حسین علیه السلام با معاویه
توسط : fgf

از صالح بن كیسان نقل شده كه گفت :
وقتى معاویه حجر بن عدى و اصحاب او را كشت و در آن سال به حج رفت و حسین بن على علیه السلام را ملاقات كرد، و پس گفت : اى ابا عبدالله ، شنیدى آنچه كردیم باحجر و اصحابش و طرفداران او و شیعیان پدرت.
امام علیه السلام فرمود: با آنها چه كردى ؟
گفت : آنها را كشتیم و بر آنها نماز خواندیم و كفن كردیم آنها را.
امام علیه السلام فرمود:
شنیده ام كه نسبت به على علیه السلام بدگویى مى كنى و در نقص و عیب جویى ما اقدام مى نمایى ، تو پیش خود فكر كن ، ببین آیا در این كار حق دارى یا نه ؟ اگر عیب خودت در نظرت بزرگ تر نبود، پس خیلى به نظرت كوچك آمده (یعنى عیب خودت را كوچك دیده اى) و ما را ظالم دانسته اى.
 معاویه ، غیر خودت ره نبند و به غیر نشانه و هدف خودت تیر نفرست و با ما دشمنى مكن. تو در مقابل ما اطاعت كردى مردى را كه در اسلام سابقه نداشته و همیشه منافق بوده و شیر تو را هم نمى خواهد .پس براى خودت فكر كن و به او واگذار كن (مقصود حضرت ، عمروعاص است)

احتجاج طبرسى ، ج 2، ص 20
 منطق الحسین علیه السلام ، ص 122، كشف الغمه ، ج 2، ص 204

شنبه 29/10/1386 - 11:15
پسندیدم 0
UserName