سعید بن عبداللّه حنفى از یاران امام حسین (ع)
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 سعید بن عبداللّه حنفى   از یاران امام حسین (ع)

كتاب هاى رجال و تاریخ و مقاتل از سعید به عنوان انسانى شایسته ، شیعه اى كامل ، جوانمردى وفادار و عبدى صالح یاد كرده اند .

شب عاشورا هنگامى كه امام پس از خطبه معروفش فرمود : تاریكى شب شما را فرو پوشانده ، برخیزید و بروید و خود را از این مهلكه برهانید .

سعید بن عبداللّه از جاى برخاست و گفت :

اى پسر پیامبر ! به خدا سوگند ما دست از یارى ات بر نداریم و تو را رها نكنیم ، تا خدا بداند كه ما وصیت پیامبر را در حق ذریه اش حفظ كردیم ، به خدا سوگند اگر بدانم كشته مى شوم سپس زنده مى گردم ، آنگاه به آتش سوخته خواهم شد و خاكسترم را بر باد مى دهند و هفتاد بار با من چنین كنند از تو جدا نخواهم شد تا جانم را فدایت كنم . چگونه از تو جدا شوم در حالى كه یك بار كشته شدن بیشتر نیست و پس از آن كرامت و عزت سرمدى و نعمت ابدى است ، نعمتى كه هرگز براى آن زوال و فنایى نمى باشد !

سعید به صورتى ویژه شهید شد ، و آن به هنگام ظهر عاشورا بود كه امام با یاران باقى مانده به نماز جماعت ایستادند ولى دشمن شروع به تیراندازى كرد . سعید پیش روى امام خود را سپر قرار داد ، و از هر طرف تیر آمد ، او از آن تیر استقبال كرد ، و به سر و صورت و سینه و دست و پا نمى گذاشت تیرها به حضرت اصابت كند ، و در حال خریدن تیرها به بدن مى گفت :

خدایا ! این قوم را چون قوم عاد و ثمود لعنت كن .

پروردگارا ! سلام مرا به پیامبرت برسان ، و به او ابلاغ كن كه من از درد زخم هایى كه به سبب تیرهاى دشمن به بدنم رسید چه دیدم و چه كشیدم .

خدایا ! من از این كه بدنم را سپر این همه تیر قرار دادم قصدى جز پاداش و ثواب تو در یارى فرزند پیامبرت نداشتم .

هنگامى كه قدرت و توانایى از سعید برفت و بر زمین افتاد ، روى به حضرت حسین نمود و گفت : یا بن رسول اللّه آیا من به عهدم وفا كردم ؟ حضرت فرمود آرى تو پیشاپیش من به سوى بهشت مى روى .

برگرفته از کتاب با كاروان نور به نویسندگی استاد حسین انصاریان

شنبه 29/10/1386 - 11:11
پسندیدم 0
UserName