حمایت امام حسین علیه السلام از مظلوم
توسط : fgf

شدت علاقه امام حسین علیه السلام به دفاع از مظلوم و حمایت از ستم دیدگان را مى توان در داستان ارینب و همسرش عبدالله بن سلام دریافت كه اجمال و فشرده اش را در این جا متذكر مى شویم :
یزید در زمان ولایت عهدى با این كه همه نوع وسایل شهوت رانى كام جویى و كام روایى از قبیل پول ، مقام  و... در اختیار داشت ، چشم ناپاك و هرزه اش را به بانوى شوهر دار عفیفى دوخته بود.
پدرش معاویه به جاى این كه در برابر رفتار زشت و ننگین عكس العمل كوبنده اى نشان دهد، با حیله گرى و دروغ پردازى و فریبكارى ، مقدماتى فراهم ساخت تا زن پاكدامن مسلمان را از خانه شوهر جدا ساخته . امام حسین علیه السلام از قضیه با خبر شد. در برابر این تصمیم زشت ایستاد و نقشه شوم معاویه را نقش بر آب ساخت و با استفاده از یكى از قوانین اسلام زن را به شوهرش عبدالله بن سلام بازگرداند و دست تعدى و تجاوز یزید را از خانواده مسلمان و پاكیزه اى قطع نمود و با این كار همت و غیرت هاشمیان را نمایان ساخت و علاقه مندى خود را به حفظ نوامیس جامعه مسلمان ابراز داشت و این رفتار داستانى شد كه در مفاخر آل على (ع) و دنائت و ستمگرى بنى امیه ، براى همیشه در تاریخ به یادگار ماند.

پیشواى سوم به نقل از الامامه و السیاسه ، ج 1، ص 253 به بعد

شنبه 29/10/1386 - 11:11
پسندیدم 0
UserName