حضرت حسین (علیه السلام)
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت حسین (علیه السلام)

نسبت به سالار شهیدان نیز نكاتى از زیارت حضرت را یادآور مى شوم باشد كه در آیینه این نكات بتوانیم گوشه اى از شخصیّت حضرت را كه دریایى بى ساحل است تماشا كنیم .

سلام بر تو اى خازن و نگهبان علوم و اسرار كتاب مسطور ! اى وارث علوم تورات و انجیل و زبور !

سلام بر تو اى امین رحمان ! اى شریك قرآن ! اى نگهبان دین ! اى باب حكمت خداوند عالمیان !

سلام بر تو اى باب تواضع و طاعت ! كه هركه از آن وارد شود از هر بلا ایمن است .

درود بر تو اى صندوق علم خدا ! اى محل سرّ حقّ ! اى خون خدا و پسر خون خدا !

یا ابا عبداللّه ! چون خون پاكت به زمین ریخت سرادق عرش و ارواح خلایق به لرزه آمد ، و آسمان و زمین و ساكنان بهشت و موجودات دریا و خشكى برایت گریه كردند .

گواهى مى دهم وجودت در منت هاى پاكى و از ریشه طهارت و پاكیزگى است .

تو امر به قسط و عدل فرمودى ، و به آن دو حقیقت دعوت كردى .

سلام بر تو اى بزرگ جوانان اهل بهشت ! اى آن كه رضا و خوشنودى تو و سخط و غضبت از خشنودى و غضب خداست !

سلام بر تو اى امین خدا ! حجت حقّ ! اى باب اللّه ! اى دلیل به سوى خدا و دعوت كننده به اللّه ! اى آن كه حلال خدا را حلال دانستى ، و حرام حقّ را حرام حساب كردى ، نماز برپا داشتى و زكات پرداختى ، و امر به معروف نمودى و نهى از منكر كردى ، و بر اساس حكمت و موعظه حسنه به راه خدا دعوت نمودى !

سلام بر تو اى ابا عبداللّه ! اى حجّت خدا در روى زمین و شاهد و گواه حقّ بر خلق ! درود خداوند بر امام شهید و كشته ستم و پیشواى اهل زهد و عبادت .

سلام بر امام نیكوكار ، امام راضى به قضاى حقّ ، امام پاكیزه و باتقوا ، هادى و مهدى ، اسیر رنج و مصائب  .

برگرفته از کتاب با كاروان نور به نویسندگی استاد حسین انصاریان

شنبه 29/10/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName