اى دروغگو از منبر جدم بیا پایین
توسط : fgf

روزى عمر بر منبر رسول خدا صلى الله علیه و آله بود و شایستگى خود را براى پیشوایى مومنان اعلام مى كرد.
امام حسین علیه السلام در حالى كه از سن مباركش ده سال مى گذشت وارد مسجد شد. چون گفته هاى عمر را شنید، آمد در برابر منبر ایستاد و چشمان انبوه جمعیت متوجه آن حضرت گشت ، آن گاه با كمال شجاعت فرمود: اى دروغگو از منبر جدم  رسول الله صلى الله علیه و آله پایین بیا، این منبر پدر تو نیست . در این صحنه با عمر احتجاج كرد و از فضایل پدر و جدش محمد صلى الله علیه و آله و مادر گرامى اش بیاناتى ایراد فرمود كه همه مردم از شوق و ذوق گریستند

احقاق الحق ، ج 11، ص 425
بلاغه الحسین ، سید مصطفى موسوى حائرى ، ص 28

شنبه 29/10/1386 - 10:16
پسندیدم 0
UserName