شهادت مسلم بن عوسجه
توسط : Merat

گروهی از یاران امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده بودند که لشکر کوفه از سمت فرات به اردوی امام حمله آورد جنگ سختی درگرفت. هنگامی که دو لشکر از جنگ دست کشیدند، مسلم بن عوسجه یار باوفای امام حسین علیه السلام مجروح بر زمین افتاده بود و هنوز رمقی داشت که حضرت حبیب بن مظاهر بالای سرش رسید و فرمودند: خدایت رحمت کند، ای مسلم! تو به عهد خویش وفا کردی و ما هم‌چنان در انتظاریم، ولی از عهد خویش دست برنمی‌داریم.

حبیب بن مظاهر گفت: ای مسلم! شهادت تو بر من سخت گران است. دوست داشتم هر وصیتی داری به من کنی تابه حرمت دینداری و خویشاوندیت انجام دهم، ولی می‌دانم که من هم به زودی به تو می‌پیوندم و فرصتی برای عمل به وصیت تو نمی‌ماند.

مسلم در حالی که به امام حسین علیه السلام اشاره می‌کرد گفت: تنها وصیت من این است که تا زنده‌ای دست از یاری این مرد برنداری.  

 

شنبه 29/10/1386 - 10:4
پسندیدم 0
UserName