شهادت سید القراء بریر بن خضیر
توسط : Merat

 جنگ آغاز شد. شخصی به نام یزید بن معفل از لشکر ابن سعد به میدان آمد. بریر بن خضیر که بزرگ قاریان قرآن بود از اردوی امام حسین علیه السلام در مقابلش قرار گرفت.

یزید گفت: ای بریر! فکر می‌کنی خدا با تو چه معامله‌ای کرد؟

فرمودند: با من هر چه کرد نیکی بود، ولی تو را به شر مبتلا کرد.

گفت: تو پیش از این دروغگو نبودی، ولی اکنون می‌بینم گمراه شده و دروغ می‌گویی.

بریر به او پیشنهاد مباهله کرده گفت: نخست از خدا می‌خواهم آن کس را که بر حق نیست هلاک کند، بعد با هم می‌جنگیم تا معلوم شود گمراه کیست.

یزید پذیرفت. پس از مباهله با هم جنگیدند و یزید بن معفل از پای درآمد. پس از او شخصی به نام رضی منقذ به بریر حمله کرد و با او درآویخت. بریر او را به زمین زد و بر سینه‌اش نشست. رضی از اهل کوفه یاری خواست. کعب بن جابر به یاریش شتافت. عنیف بن زهیر گفت: این بریر بن خضیر قاری قرآن است که در مسجد کوفه درس قرآن می‌داد، ولی کعب بدون توجه به این سخن از پشت سر حمله کرد. نخست نیزه‌ای بر او زد و بعد با شمشیر او را کشت و این چنین بود که بریر قاری به فیض شهادت رسید.

 

شنبه 29/10/1386 - 10:3
پسندیدم 0
UserName