آغاز جنگ
توسط : Merat

ابن سعد که در اشتیاق حرص آلود به حکومت ری مسخ شده بود تیری در چله کمان نهاده و به سوی اردوی امام حسین علیه السلام نشانه رفت و بدون هیچ شرمی رو به لشکر خود گفت: شاهد باشید که اولین تیر را خود من پرتاب کردم.

شنبه 29/10/1386 - 10:2
پسندیدم 0
UserName