چطور رانندگان در برف نخواهند ماند؟
توسط :
همه رانندگان در خاطرات رانندگیشان به طور قطع یك روز برفی را به یاد میآورند كه خودروی آنها در میان تودهای از یخ و برف گیر كرده است.
برخی از آنها از این خاطره به عنوان یكی از پردردسرترین تجربههای رانندگی یاد میكنند و بعضی دیگر، آن را مشكلی پیش پا افتاده در فصل زمستان میدانند. این دو تفاوت، ناشی از نحوه برخورد و آگاهی آنها در آن موقعیت است.
یك راننده حرفهای و با تجربه باید بداند كه:
۱) مرحله اول:
برای بیرون آوردن خودرو از برف اولین اقدام، قرار دادن ماشین در دنده یك و سپس فشار ملایم روی پدال گاز است، ولی اگر هنگام گاز دادن پیاپی چرخهای ماشین روی برف چرخشی درجا دارند، از ادامه آن صرف نظر كنید. پا را از روی پدال گاز برداشته، دنده عقب را بزنید و دوباره روی پدال گاز كمی فشار دهید و سپس آن را رها كنید.
این كار را با دنده یك و عقب
۱۰ الی ۱۲ بار و با فواصل زمانی چند ثانیهای تكرار كنید. از گاز دادن اضافی و فشار به موتور بپرهیزید.
۲) مرحله دوم:
اگر چرخهای خودروی شما علیرغم تلاشهای فوق همچنان در برف مانده است، در مسیر حركت چرخها به جلو یا عقب، پوششی روی سطح برف یا یخ ایجاد كنید.
این پوشش میتواند تكهای گونی، مقوای كارتن، تختهای در گوشه خیابان و یا مشتی نمك یا شن و ماسه باشد. درواقع هدف ایجاد اصطكاك هرچه بیشتر بین چرخها و سطح زمین، از طریق واسطهای زبر و بافتدار است.
نكته اول:
در صورتی كه هیچ یك از موارد فوق در دسترس نباشد، میتوانید از كفپوشهای ماشین استفاده كنید. كفپوشها را در خودروهای دیفرانسیل جلو در مسیر حركت چرخهای جلو و در دیگر خودروها در مسیر حركت چرخهای عقب قرار دهید. سپس آرام شروع كنید به گاز دادن.
نكته دوم:
از راهكارهای بسیار مفید به خصوص در جادههای برف زده، كم كردن مقداری از باد لاستیكهاست. به این ترتیب سطح اصطكاك لاستیك با زمین بیشتر شده، از سرخوردگی جلوگیری میشود.
یك پیشنهاد متفاوت:
هرگز پادریهای پشت لاستیكی و بافتدار قدیمی و كهنه مورد استفاده در سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه منزلتان را دور نیندازید. این پادریها برای چنین شرایطی بسیار مفید هستند. تعدادی از آنها را برای روز مبادا در صندوق عقب ماشین نگهداری كنید.

شنبه 29/10/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName