زمان کشته شدن امام حسین (ع)
توسط : fgf

زمان كشته شدن حسین بن على علیهماالسلام آسمان خون مى بارید و همه چیز در نظر ما رنگ عزا و خون به خود گرفته بود

اثبات الهداة ، ج 5، ص 186 .

شنبه 29/10/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName