امام صادق میفرمایند
توسط : fgf

از امام صادق علیه السلام روایت شده است كه پس از كشته شدن امام حسین علیه السلام آسمان چهل روز گریه كرد سوال شد از علامات گریه آسمان ؟ فرمود: آفتاب طلوع مى كرد در حالى كه سرخ بود و غروب مى كرد در حالى كه سرخ بود

اثبات الوصیه ، ص 127، دمعة الساكبه ، ص 272

شنبه 29/10/1386 - 9:39
پسندیدم 0
UserName