گفتگو با خدا
توسط : Guided

 

گفت و گو با خدا

_ بار الهی چه عملی از بندگانت بیش از همیشه تو را به تعجب وا می دارد؟

  _ این که شما سلامتی خود را فدای مال اندوزی می کنید و سپس تمام دارایی خود را صرف باز یابی سلامتی می نمایید.

  _ این که شما تمام کودکی خود را در آرزوی بزرگ شدن به سر می برید و دوران پس از آن را در حسرت بازگشت به کودکی می گذرانید.

  _ این که شمابه قدری نگران آینده اید که حال را فراموش می کنید در حالی که نه حال را دارید و نه آینده را.

  _ این که شما طوری زندگی می کنید که گویی هرگز نخواهید مرد و چنان گور های شما را گرد و غبار فراموشی در بر می گیرد که گویی هرگز زنده نبوده اید.

_ پروردگارا چه بیاموزیم ؟

  _بیاموزید که مجروح کردن قلب دیگران بیش از دقایقی طول نمی کشد ولی برای التیام بخشیدن به آن سال ها وقت نیاز است.

  _بیاموزید که هرگز نمی توانید کسی را مجبور به دوست داشتن خود بکنید زیرا عشق و علاقه دیگران به شما آینه ای از کردار و اخلاق شماست. 

  _بیاموزید که هرگز خود را با دیگران مقایسه نکنید از آن جا که هر یک از شما به تنهایی بر حسب شایستگی های خود مورد قضاوت و داوری ما قرار می گیرید. 

  _بیاموزید که دوستان واقعی شما کسانی هستند که با ضعف ها و نقص های شما آشنایند ولی شما را آن گونه که هستید دوست دارند.

  _بیاموزید که داشتن چیزهای قیمتی و نفیس به زندگی شما بها نمی دهد بلکه آن چه با ارزش است بودن افراد بیشتر در زندگی شماست. 

  _بیاموزید که دیگران را در برابر خطا و بی مهری که نسبت به شما وامی دارند مورد بخشش خود قرار دهید و این عمل پسندیده را با ممارست بیش در خود تقویت کنید.

  _بیاموزید که در برابر خود فقط  به عفو و بخشش دیگران بسنده نکنید آن گاه که مورد آمرزش وجدان خود قرار گرفتید راضی و خوشنود شوید.

  _بیاموزید که دو نفر می توانند به یک چیز نگاه کنند ولی برداشت آن دو از آن هیچگاه یکسان نخواهد بود.

  _بیاموزید که توانگر کسی نیست که بیش تر دارد بلکه آن است که خواسته های کمتری دارد .

ای بنده من به خاطر داشته باش که مردم گفته های تو را فراموش می کنند

مردم کرده های تو را نیز از یاد خواهند برد ولی

هرگز احساس تو را نسبت به خویش از خاطر نخواهند برد.

شنبه 29/10/1386 - 9:28
پسندیدم 0
UserName