گریه آسمان براى امام حسین علیه السلام
توسط : fgf

از امام محمد باقر علیه السلام روایت شد  كه فرمود: قاتل یحیى بن زكریا  و قاتل حسین بن على علیه السلام هر دو ولد الزنا بودند و آسمان سرخ نشد مگر براى امام حسین علیه السلام و یحیى پیامبر علیه السلام مظلوم و تا قیامت باقى خواهد بود و در كتاب تحفة الابرار از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل شده كه فرمود :
ما بكت السماء على احد الا على یحیى بن زكریا و الحسین ابن على ، و حمرتها بكاوها .
هرگز آسمان بر كسى گریه نكرد، مگر بر یحیى بن زكریا و حسین بن على و گریه آسمان سرخى آن است

حدیقة الشیعه ، ص 501 .
 مدینة المعاجز، ص 238، كامل الزیارات ، ص 91.

شنبه 29/10/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName