رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود
توسط : fgf
وقتى دخترم فاطمه وارد محشر مى شود لباس هاى خونین با اوست ، سپس به پایه اى عرش چنگ مى زند و عرض مى كند:
اى جبار، بین من و قاتل فرزندم داورى كن به خداى كعبه سوگند كه به نفع دخترم داورى مى كند.
این حدیث را سید محمود شیخانى مدنى در كتاب خود الصراط السوى بر صحت گفتار سلمیان بن یسار هلالى گواه آورده است گفته سلیمان چنین است : سنگى را یافتند كه بر آن نوشته بود:
لابد ان ترد القیامة فاطم
و قیمصها بدم الحسین ملطخ
ویل لمن شفعاوه خصماوه
والصور فى یوم القیامة ینفخ

ناگزیر حضرت فاطمه علیهاالسلام وارد عرصه قیامت مى شود در حالى كه پیراهنش به خون حسین آغشته است واى بر آن كسانى كه شفیعانشان دشمنان مدعى آنهاست و صور در قیمامت دمیده خواهد شد.
نگهدارى خون و لباس مقتول ، نزد امت عرب و امت هاى دیگر اشاره به این است كه هنوز قصاص خون خواهى نشده است دل مجروح بعد از خونخواهى الیتام كامل مى یابد.

شنبه 29/10/1386 - 9:25
پسندیدم 0
UserName