نیزه را سرور من بستر راحت کردی
توسط : covert

نیزه را سرور من بستر راحت کردی

                                            شام را غلغله صبح قیامت کردی

به لب تشنه ات آن روز اشارت می کرد 

                                         خاتمی را که انگشت شهادت کردی

عقل می خواست بمانی به حرم، اما عشق

                                     گفت بر نیزه بزن بوسه، اجابت کردی

بانگ لبیک که حجاج به لب می آرند  

                                             آیه هایی ست که بر نیزه تلاوت کردی

شنبه 29/10/1386 - 7:52
پسندیدم 0
UserName