سبقت گیـرنـده اهل بهشت
توسط : covert

امام حسین علیه السلام فرمودند:

أیما اثنَین جَرى بینهما کلام فطلب أحدهما رضَـى الاخر کانَ سابقة الىَ الجنّة
هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقعه و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود

                                             (محجه البیصاء ج 4،ص 228)

شنبه 29/10/1386 - 7:26
پسندیدم 0
UserName